CÔNG TÁC “DÂN VẬN KHÉO” TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

Là người có uy tín, trong các cuộc họp thôn cũng như cuộc sống hàng ngày ông Hoàng Văn Lương thôn Cốc Pái, xã Tân Tú thường xuyên thăm nắm tư tưởng, tuyên truyền vận động người dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Lương cho biết: Cũng như các địa phương khác, lúc đầu việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất, tiền, ngày công làm đường giao thông  gặp không ít khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Ban công tác mặt trận với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, đến từng hộ để vận động thuyết phục người dân thấy được lợi ích cũng như trách nhiệm trong việc tham gia cùng địa phương xây dựng Nông thôn mới, nên người dân đã đồng thuận,  chỉnh trang nhà ở, thu gom rác thải đúng nơi quy định, bố trí chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đến nay 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa…”.

 Người dân thôn Nà Pò, xã Quân Hà đóng góp ngày công đổ bê tông đường nội đồng

Để thực hiện tốt công tác dân vận, hàng năm các xã, thị trấn đều quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác dân vận. Phân công cán bộ phụ trách các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động như phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bà Đinh Thị Hiệu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Quân Hà cho biết: “ Để làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, bản thân tôi cũng phải thường xuyên xuống các thôn thăm nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, kiên trì, khéo léo, thuyết phục, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích của chương trình. Từ đó người dân các thôn tự giác thực hiện, góp phần cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021”.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, nên trong những năm qua người dân các địa phương đều đồng tình hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà họp thôn…góp phần cùng huyện thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại 04 xã gồm: xã Cẩm Giàng, Quang Thuận, Dương Phong, Quân Hà và 07 thôn trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống của người dân ngày một nâng cao./.

Thanh Tuyền