CÔNG TÁC “DÂN VẬN KHÉO” TẠI XÃ SỸ BÌNH

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội tại xã vùng cao Sỹ Bình.

 

 Người dân xã Sỹ Bình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu

Trước đây đường giao thông nội thôn 3A, Nà Cà đi lại rất khó khăn, đường nhỏ hẹp, lầy lội, trơn trượt khi trời mưa. Việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất, tiền, ngày công làm đường giao thông lúc đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với phương châm “ mưa dầm thấm lâu”, kiên trì tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, đến từ hộ để vận động thuyết phục người dân thấy được lợi ích cũng như trách nhiệm trong việc tham gia cùng địa phương xây dựng Nông thôn mới nên người dân đã đồng thuận, đến nay 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa.

Anh Đinh Duy Hoàng – Trưởng thôn 3 A Nà Cà, xã Sỹ Bình, cho biết: Khi địa phương khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đặc biệt là việc đi tuyên truyền, vận động người dân đóng góp tiền ngày công để làm đường bê tông đã được người dân rất là hưởng ứng, ủng hộ, không có nhà nào là không đóng góp.

Xã Sỹ Bình hiện có 11 thôn bản, chủ yếu đồng bào dân tộc Dao, Tày, Nùng. Để thực hiện tốt công tác dân vận, hàng năm Đảng ủy xã đều quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác dân vận. Phân công cán bộ phụ trách các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Tích cực thực hiện mô hình cánh đồng 100 triệu đồng/ha với các loại cây trồng như thuốc lá, cà chua, bắp cải, su hào. Với lợi thế có diện tích đất lâm nghiệp lớn, xã đã vận động người dân chú trọng phát triển trồng rừng, trồng cây hồi, kết hợp với chăn nuôi đại gia súc… nhiều hộ trong xã có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm.

Công tác dân vận chính quyền được tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kịp thời giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Đồng chí Ma Văn Hạnh – Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Sỹ Bình cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác dân vận, trong những năm qua địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện với phương châm: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị xã hội làm nòng cốt; quá trình tổ chức thực hiện phải kiên trì, khéo léo, thuyết phục, giải thích để quần chúng hiểu rõ và thực hiện; dân vận phải được coi là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và của cả hệ thống chính trị; việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới đã được xã Sỹ Bình thực hiện có hiệu quả. Hàng năm người dân đều đồng tình hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà họp thôn…Đến nay, 100% các thôn đều xây dựng được nhà họp, xã cơ bản hoàn thành tiêu chí đường giao thông. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, người dân trong xã đoàn kết, an ninh trật tự được đảm bảo, nhiền năm liền xã không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp./.