Công đoàn Bộ GTVT trao bò cho hộ nghèo tại 03 xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình

0

Ngày 22/8/2014 huyện Bạch Thông phối hợp với Công đoàn Bộ Giao thông vận tải đi trao bò cho các hộ nghèo tại 03 xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình.

Theo đó huyện Bạch Thông được trao tặng 18 con bò, 3 xã nói trên mỗi xã được nhận 6 con. Đây là Dự án ngân hàng bò do Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Bộ Giao thông vận tải lựa chọn để trao tặng bò cho những hộ dân nghèo do phụ nữ đứng chủ. Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ 1.250.000 đồng làm chuồng, phối giống cho bò. Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu là bê cái, hộ gia đình sẽ tiếp tục nuôi từ sáu đến 12 tháng tuổi, sau đó giao lại bò cái sinh sản cho các hộ nghèo khác. Trường hợp nếu là bê đực thì sẽ giao cho Ban quản lý chương trình cấp tỉnh hoặc cấp xã để định giá bán và số tiền bán được sẽ gây quỹ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác. Được biết trong đợt này, Dự án ngân hàng bò do quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Bộ giao thông vận tải tặng 70 con bò cho hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ tại 15 xã trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.