Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Xem nội dung chi tiết tại đây