CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG SỸ QUAN GIỮ CHỨC DANH CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 29/8/2019, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức công bố các quyết định về việc điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an TT Phủ Thông. Dự có Đại tá Nguyễn Thanh Tuân – Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện.

 Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho đồng chí Đỗ Huy Phú – Trưởng Công an thị trấn Phủ Thông

Tại thị trấn Phủ Thông, Công an tỉnh cũng đã công bố, trao quyết định điều động Đại úy Đỗ Huy Phú là cán bộ thuộc Đội xây dựng phong trào Công an huyện Bạch Thông đảm nhiệm giữ chức Trưởng Công an thị trấn Phủ Thông. Tại Lễ công bố, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Đỗ Huy Phú được điều động, bổ nhiệm, đồng thời đề nghị đồng chí được bổ nhiệm lần này cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của Công an xã, thị trấn phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu công tác do Công an huyện giao, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn sẽ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp, hình thành “điểm nóng”; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như trên địa bàn. 

Được biết trong đợt này Giám đốc Công an tỉnh điều động 16 sỹ quan công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 13 Trưởng công an xã, 1 Trưởng Công an Thị trấn, 1 phó công an xã./.