Công bố công khai dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bạch Thông

0

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông công bố công khai dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, nội dung cụ thể như sau: