CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ MỘT SỐ PHÒNG BAN THUỘC UBND HUYỆN

Ngày 30/3/2020 UBND huyện tổ chức công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý một số phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Trong đợt này đã thông qua các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin đối với ông Phạm Văn Hoà, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Giám đốc Trung tâm VHTT-TT đối với ông Lộc Văn Kiện, Nguyên Trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin huyện; Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện đối với ông Nông Văn Du, nguyên Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện; Chánh Thanh tra huyện đối với ông Triệu Đình Tàng, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Phó Chánh thanh tra huyện đối với ông Doanh Thăng Trường, nguyên Chánh Thanh tra huyện; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đối với bà Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó ban Pháp chế HĐND huyện; bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Hà Vị đối với ông Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sớm bàn giao công việc cho người mới tiếp nhận. Tin tưởng với năng lực, trình độ và kinh nghiệm công tác dù ở vị trí nào các đồng chí được bổ nhiệm, điều động cũng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quy tụ đoàn kết trong đơn vị, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…/.