CÔNG BỐ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VI HƯƠNG, HUYỆN BẠCH THÔNG

Ngày 05/5/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 1050/QĐ-UBND về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây: