CÔNG AN HUYỆN BẠCH THÔNG KIỂM TRA AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN

0

Trong các ngày từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/12/2020, Công an huyện Bạch Thông đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn an toàn về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) với 14 Trạm y tế của các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thông qua các buổi kiểm tra, cán bộ Công an huyện đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót còn tồn tại trong hồ sơ PCCC của các đơn vị. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc Lãnh đạo, nhân viên của các Trạm Y tế cấp xã thực hiện đúng các yêu cầu về PCCC tại tuyến cơ sở. Các lỗi vi phạm nhỏ về PCCC của các Trạm y tế đã được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để bảo đảm an toàn PCCC tại đơn vị.

Đây là dịp để Lãnh đạo, nhân viên Trạm Y tế các xã được bồi dưỡng thêm những kiến thức an toàn về PCCC, kịp thời phát hiện, khắc phục các vi phạm về an toàn PCCC tại đơn vị , góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Ngọc Minh – Công an Bạch Thông