Công an Bạch Thông: Tổ chức tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ

Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, ngày 22/8, Hội đồng tiêu hủy vũ khí của huyện đã tiến hành tiêu toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi theo Chỉ thị số 36 của Chính Phủ.

Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi được như: Súng sắn, súng cồn, nòng súng, cò súng, đạn các loại, vỏ đạn; 15 chiếc máy đánh cá thủy sản kích điện và 07 công cụ săn bắt động vật. Quá trình tiến hành tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật./.