Còn nhiều khó khăn trong tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em trên đia bàn vùng sâu, vùng xa.

Trong những năm qua công tác tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, nhất là trẻ em ở những thôn bản vùng cao đã và đang được các cấp đoàn ở huyện Bạch Thông triển khai khá hiệu quả.

Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều khó khăn dẫn tới các buổi sinh hoạt chưa được thường xuyên và liên tục, gây nhiều thiệt thòi cho các em thiếu nhi. Đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa việc tổ chức được sinh hoạt hè cho các em như xã Đôn Phong, Vũ Muộn, Cao Sơn… còn gặp rất nhiều khó khăn với 3 tháng hè lao động phụ giúp gia đình, không hoặc rất ít có điều kiện tiếp cận với hoạt động bề nổi của sân chơi hè, kích thích tinh thần sáng tạo. Bên cạnh đó do khu vực miền núi cư dân sống thưa thớt, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông khó khăn, nhiều thôn, bản chưa có điện, chưa có nhà văn hóa hoặc có nhà văn hóa nhưng không có sân bãi, việc tập trung các em tổ chức các trò chơi gặp trở ngại, nhất là khi các buổi sinh hoạt chỉ tổ chức được vào buổi tối, các thư viện của xã, nhà văn hóa thôn có ít đầu sách phù hợp sở thích, tâm lý lứa tuổi, đa phần là sách, báo đã cũ. Mong rằng  việc tổ chức sân chơi và hoạt động hè cho trẻ em, đặc biệt là trẻ vùng cao rất cần sự phối hợp từ phía gia đình, các tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc của chính quyền địa phương để các em thực sự có một mùa hè vui tươi, lành mạnh và an toàn.