CÓ 6 THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 135

Kết thúc giai đoạn 2017-2020, huyện Bạch Thông có 6 thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành Chương trình 135 theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc gồm thôn các Khuổi Chả xã Phương Linh; Bản Mới, Quan Làng, Cốc Bây, Nà Bản xã Tân Tú; Nà Hin xã Quang Thuận.

Người dân thôn Nà Hin xã Quang Thuận tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, đây cũng là thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Như vậy tính đến nay toàn huyện chỉ còn 46 thôn đặc biệt khó khăn. Để từng bước hoàn thành mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Nhà nước, huyện đã chỉ đạo các xã bám sát các tiêu chí, tổ chức rà soát, chấm điểm đúng trình tự hướng dẫn. Các thôn hoàn thành chương trình 135 cơ bản đáp ứng được các tiêu chí như trong xã có thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo dưới 55%; trục đường giao thông thôn, liên thôn được cứng hóa; thôn có nhà văn hóa, khu thể thao theo quy định./.

Đào Kiên