CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VÀ RA MẮT ĐỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Tối ngày 08/12/2022, tại xã Vi Hương – Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp với UBND xã Vi Hương tổ chức chương trình văn nghệ đưa thông tin về cơ sở và ra mắt Đội văn nghệ dân gian theo chương trình mục tiêu quốc gia.

 Lãnh đạo UBND xã Vi Hương trao Quyết định ra mắt Đội văn nghệ dân gian thôn Nà Ít

Tại chương trình đã tuyên truyền các nội dung về Chương tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới;Tuyên truyền công tác phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng súng săn, vũ khí, vật liệu nổ được tổ chức dưới hình thức tuyên truyền miệng; Cổ động trực quan;Tuyên truyền bằng văn nghệ cổ động; Kịch Thông tin  và tổ chức ra mắt đội văn nghệ dân gian thôn Nà Ít, xã Vi Hương với 12 thành viên. Nhân dịp này, Chi bộ phòng Văn hoá – Thông tin huyện đã hỗ trợ Nhân dân thôn Nà Ít 3,5 triệu đồng xây dựng thôn Nông thôn mới năm 2022.

 Tiết mục tuyên truyền của Đội văn nghệ dân gian thôn Nà Ít

Qua buổi tuyên truyền và ra mắt câu lạc bộ văn nghệ  dân gian thôn Nà Ít nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; đồng thời đây còn là một kênh tuyên truyền hiệu quả thiết thực đối với quần chúng nhân dân, những thông tin trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương đặc biệt là công tác tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương./.

Thanh Tuyền