CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 CHO ĐÀN VẬT NUÔI

Để đạt kế hoạch tiêm phòng đợt 2/2022 cho đàn vật nuôi đề ra, hiện nay ngành chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân đăng ký tiêm cho đàn vật nuôi.

 Huyện Bạch Thông sẽ triển khai tiêm phòng gia súc đại trà đợt 2 trong tháng 9 và tháng 10/2022

Để việc tiêm phòng đạt kết quả huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chuẩn bị đầy đủ số lượng vacxin. Các xã, thị trấn rà soát tổng đàn vật nuôi trong diện tiêm phòng. Các tổ tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi trên địa bàn, phối hợp với các tổ tiêm phòng của xã, thị trấn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi, đặc biệt đối với đàn trâu, bò, chó mèo. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi định kỳ đợt 2 năm 2022 đạt hiệu quả, đúng thời gian quy định, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao…

Theo kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2022 sẽ triển khai tiêm đại trà trong tháng 9, 10; tổ chức tiêm bổ sung từ ngày 01-10/11/2022./.

Thanh Tuyền