CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi,Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở,ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trường Cao đẳng Bắc Kạn, các trường THPT, trung tâm GDTX-GDHN tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX huyện quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc sau:04_signed