CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO TẤN CÔNG, TRẤN ÁP TỘI PHẠM BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XII VÀ CÁC SỰ KIỆN LỚN DIỄN RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

0

Để chủ động và tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau: CT cua UBND huyen ve cao diem ĐH Đang(23.07.2020_10h24p48)_signed