Chỉ đạo quyết liệt việc cày ải đất tại các xã, thị trấn

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về việc cày ải đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2015, những ngày này cùng với việc gieo trồng các loại cây màu vụ đông bà con thôn Chi Quảng A, xã Phương Linh đang khẩn trương cày ải đất.

Được biết thôn Chi Quảng A, xã Phương Linh hiện có 52 hộ dân, đời sống bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nhận thấy những năm qua cây lúa xuất hiện nhiều sâu bệnh gây hại – nguyên nhân một phần do khâu làm đất chưa được chú trọng nên tàn dư mầm bệnh từ vụ trước chuyển sang ảnh hưởng đến năng xuất cây trồng. Do vậy, thời gian qua thôn đã tích cực tuyên truyền vận động bà con thực hiện việc cày ải đất, đồng thời cụ thể hóa thành tiêu chí trong quy ước, hương ước của thôn để bình xét thi đua cuối năm đối với các hộ gia đình. Thôn phấn đấu cày ải xong trong tháng 12/2014. Thực tế cho thấy việc cày ải và phơi đất là một giải pháp kỹ thuật ưu việt đem lại nhiều lợi ích, ngoài việc cải tạo hệ vi sinh vật, tăng cường lượng ô xi trong đất còn có tác dụng giải phóng chất khí độc có hại cho cây trồng, đồng thời tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật hoạt động, làm cho đất tơi xốp. Vì thế trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai việc cày cải đất. Thời điểm này độ ẩm đất vừa, rất thuận lợi cho việc làm đất nên bà con cần khẩn trương cày ải đất nhằm góp phần hạn chế sâu bệnh hại, nâng cao năng xuất chất lượng cây trồng.