CHI BỘ THÔN NÀ CÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM

Sáng ngày 24/12/2019, Chi bộ thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ tổ chức đại hội điểm của xã Nguyên Phúc.

 Đại hội Chi bộ thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc 

Chi bộ thôn Nà Cà hiện có 13 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng và đạt được một số chỉ tiêu quan trọng. Trong đó phát triển nông nghiệp, trồng rừng đều thực hiện vượt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt trên 200 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt gần 500 kg/người/năm.  Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo được quan tâm,  chi bộ đã lãnh đạo,  chỉ đạo các hội đoàn thể huy động sức dân, san lấp ổ gà, phát quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng kênh mương nội đồng, đảm bảo phục vụ sản xuất, nhu cầu đi lại của nhân dân. Năm 2019 toàn thôn còn 7 hộ nghèo, giảm 8 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” được hửng ứng rộng rãi, năm 2019 thôn có 80% hộ đạt gia đình văn hóa. Qua bình xét cuối năm chi bộ có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém. Đảng ủy xã đánh giá, bình xét chi bộ Nà Cà năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

 Đại hội tiến hành bỏ phiều bầu Chi ủy

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hệ số quay vòng đất; phát triển trồng rừng đạt chỉ tiêu giao, tích cực tu sửa đường giao thông nông thôn, cải thiện môi trường, xây dựng củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu ra chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư, 1 đồng chí ủy viên nhiệm kỳ 2020-2022.