CHI BỘ THÔN ĐON BÂY HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

0

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05 về đẩy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến nay, Chi bộ thôn Đon Bây, xã Vi Hương đã chủ động cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động của Chi bộ và mỗi đảng viên phù hợp với chức trách được giao.

 Toàn cảnh thôn Đon Bây

 Năm 2024, bà Nông Thị Hòa đảng viên Chi bộ thôn Đon Bây đăng ký hai việc làm theo Bác là thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ là Chi trưởng phụ nữ và vận động viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thông mới. Bà Nông Thị Hoà, chi hội thôn Đon Bây chia sẻ.“ Năm 2024 tôi đăng ký là công tác hội và  vận động hội viên tham gia các cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động; tham giam hộ các loại quỹ hội đạt 100%; kịp thời thăm hỏi hội viên ốm đau, trong mùa vụ cũng đã vận động chị em hội viên giúp nhau ngày công và luôn được hội viên nhiệt tình ủng hộ…”

Thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ chính trị, trong những năm qua chi ủy Đon Bây luôn quan tâm định hướng, đôn đốc các đảng viên đăng ký các việc làm theo Bác. Sau khi được học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm các đảng viên đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo Bác, với những việc làm cụ thể thiết thực như: vận động đoàn viên, hội viên xây dựng nông thôn mới tham gia phát triển kinh tế giảm nghèo, phát huy đoàn kết trong tổ chức Đảng lãnh đạo chỉ, đạo trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.  Đồng chí  Dương Văn Tình, Bí thư Chi bộ thôn Đon Bây cho biết.“ Trong đó, Chi bộ bàn bạc các nội dung cho cụ thể từng việc, mỗi năm đăng ký đến ba việc. Sau đó chi ủy chuẩn bị nội dung để sinh hoạt chuyên đề, nhằm mục đích vừa là để tập trung dân chủ, vừa là thảo luận cho các nội dung được tốt hơn và có giải pháp mới giao cho tập thể và cá nhân đảng viên”.

 Chi bộ thôn Đon Bây tổ chức sinh hoạt định kỳ

Các việc đăng ký làm theo Bác để triển khai thực hiện song hành cùng với vai trò nêu gương đi đầu của đảng viên, đã đem lại những hiệu quả tích cực. Hiện nay, thôn Đon Bây đạt 15/17 tiêu chí thôn nông thôn mới. Hàng năm, có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, năm 2023 Chi bộ Đon Bây được Ban thường vụ Huyện ủy Bạch Thông biểu dương là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Ngọc Diệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây