CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA – XÃ HỘI HỖ TRỢ TIỀN GIÚP THÔN THÔM KHOAN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG

Ngày 10/11/2023, Chi bộ khối Văn hóa – Xã hội huyện đã trao số tiền 5 triệu đồng nhằm giúp đỡ thôn Thôm Khoan, xã Cao Sơn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng thôn nông thôn mới.

 Đồng chí Phạm Văn Hòa – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ khối Văn hóa – Xã hội huyện trao tiền hỗ trợ thôn Thôm Khoan xây dựng thôn Nông thôn mới

Đây là số tiền do đảng viên, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Chi bộ khối Văn hóa – Xã hội huyện quyên góp ủng hộ để thôn Thôm Khoan thực hiện tiêu chí môi trường. Theo kế hoạch năm 2023 thôn Thôm Khoan sẽ về đích thôn nông thôn mới, qua rà soát hiện nay thôn đạt 17/19 tiêu chí; 02 tiêu chí chưa đạt bao gồm tiêu chí về thu nhập, tiêu chí môi trường.

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, đồng chí Phạm Văn Hòa – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ khối Văn hóa – Xã hội, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện mong muốn từ số tiền hỗ trợ thôn Thôm Khoan sẽ sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, cùng với đó thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt công tác vệ sinh môi trường, bố trí chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, hợp vệ sinh; xử lý rác, nước thải đúng cách. Tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập để thôn sớm phần hoàn thành 02 tiêu chí môi trường và thu nhập trong xây dựng thôn nông thôn mới…/.

Thanh Tuyền