CHI BỘ, CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN HUYỆN ỦY HỖ TRỢ THÔN BÌNH MÔN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng ngày 27/6/2022, Chi bộ Cơ quan Huyện ủy, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Bạch Thông tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ, giúp đỡ thôn Bình Môn, xã Tân Tú thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tham dự lễ trao tặng tiền đại diện cho Chi bộ, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Bạch Thông có đồng chí Nguyễn Văn Hội – Uỷ viên BTV – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Huyện ủy; đồng chí Hà Thị Thùy – Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông.

 Chi bộ, Công đoàn Huyện ủy trao tiền hỗ trợ thôn Bình Môn xây dựng nông thôn mới

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thôn Bình Môn, xã Tân Tú hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kịp tiến độ về đích năm 2022, Chi bộ, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Bạch Thông đã huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia đóng góp được tổng số tiền 14.000.000 đồng.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thức thể hiện sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Chi bộ, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy đối với việc xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tú nói riêng và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Bạch Thông nói chung trong năm 2022 và các năm tiếp theo./.

Nguyễn Văn Hùy – VP Huyện ủy Bạch Thông