CHI BỘ BẢN CHÀN LÀM THEO LỜI BÁC

Chi bộ thôn Bản Chàn thuộc Đảng bộ xã Dương Phong là một trong những chi bộ điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Một góc của thôn Bản Chàn hôm nay.

Thôn Bản Chàn có 36 hộ dân với 147 nhân khẩu, dân tộc Dao chiếm 80%, trong đó Chi bộ có 8 đảng viên. Sau khi quán triệt, đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, từng đảng viên trong chi bộ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vao trò của người đứng đầu trong việc nêu gương. Đổi mới phong cách làm việc thiết thực, hiệu quả theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm. Trong sinh hoạt Chi bộ có đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Từng cán bộ, đảng viên quyết tâm khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm trong tự phê bình và phê bình. Mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới.. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chi bộ chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện vai trò nêu gương trước quần chúng nhân dân. Ngoài việc đăng ký, cam kết làm theo Bác Chi bộ còn cụ thể hóa bằng những việc làm trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu đồng/ năm.

 Con đường vào thôn được bê tông hóa

Điều rất đáng ghi nhận là qua tổ chức học và làm theo Bác với những chương trình, hành động cụ thể, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tích cực hưởng ứng phong trào vận động xây dựng giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh với tổng kinh phí trên 32 triệu đồng. Chi bộ luôn chú trọng chỉ đạo công tác giảm nghèo, nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, năm 2016 số hộ nghèo theo nghèo đa chiều là 08 hộ đến năm 2017 giảm xuống còn 06 hộ, hiện nay 50% số hộ trong thôn có hố xử lý rác thải tại gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường. Chi bộ còn tập trung  tuyên truyền sâu rộng việc học và làm theo Bác gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với khả năng, sở trường của từng người. Trong đó, tập trung các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của địa phương như giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự. Từ năm 2015 đến nay tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 87% trở lên, tập thể chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua Chi bộ thôn Bản Chàn đã được Ban thường vụ Huyện ủy Bạch Thông tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền 2013 – 2017…./.