Chấm thi “Doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp” tại Ban CHQS huyện Bạch Thông

Ngày 15/12/2015, Ban Giám khảo Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” Quân khu 1 do Đại tá Hoàng Việt – Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Trưởng Ban tổ chức hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm điểm Ban CHQS huyện Bạch Thông, đơn vị đại diện cho Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tham gia hội thi năm 2015.

Đến với hội thi năm nay, Ban CHQS huyện Bạch Thông đã thực hiện đúng 6 nội dung, 23 tiêu chí của hội thi đề ra gồm: quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng pháp luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý sử dụng điện, nước bảo đảm an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt đảm bảo thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy nội lực trong xây dựng bảo đảm doanh trại. Với tổng đầu tư và huy động nguồn lực trên 12 tỷ  đồng cho tu sửa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm các trang thiết bị, tạo cảnh quan môi trường đã làm thay đổi bộ mặt doanh trại, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. 

Tại buổi chấm thi, Ban Giám khảo đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá chấm điểm theo 6 nội dung, 23 tiêu chí đã được quy định. Ban Giám khảo đánh giá cao công tác xây dựng, chuẩn bị của Ban CHQS huyện Bạch Thông. Song, đề nghị đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung những điểm còn hạn chế để đáp ứng yêu cầu “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Kết quả cụ thể sẽ được công bố sau khi Ban Giám khảo chấm thi hết các đơn vị tham gia, thuộc 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.