Video hoạt động

HĐND huyện tổ chức phiên giải trình

https://youtu.be/e9wJQrnrrOE

Trang truyền hình tháng 9 huyện Bạch Thông

https://youtu.be/LTylidezjhY

Bạch Thông nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

https://youtu.be/r_6jKsRml_c

Thôn Thôm Khoan ra quân tổng vệ sinh môi trường

https://youtu.be/omNv1STchls

Tuyên truyền pháp luật tại xã Quang Thuận

https://youtu.be/9dlE0FCNIbQ

Khai giảng 04 lớp học nghề tại xã Tân Tú

https://youtu.be/eLsGldk6vBo