Video hoạt động

Trang Truyền hình tháng 7 năm 2021

https://youtu.be/pMHNM8KWoZk

Vũ điệu 5K đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

https://youtu.be/eE7TyIPT2EQ

Tuyên truyền Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=eMr6BpLmOgc&t=27s

Trang Truyền hình tháng 5 năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=txRHfIEubOE

Không khí Bầu cử tại huyện Bạch Thông

https://youtu.be/7RK7quhOJtw

Khai mạc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu...

https://www.youtube.com/watch?v=reLjPGTkNa4

Hướng dẫn bỏ phiếu Bầu cử theo quy trình 6 Đ

https://www.youtube.com/watch?v=ruAmilhLl8s

Trang truyền hình huyện Bạch Thông tháng 4 năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=JDTxz6-vIb8

Vietcombank Lạng Sơn trao tài trợ quỹ khuyến học

https://www.youtube.com/watch?v=KVnr-0Z5l5g