Thông tin tuyển dụng

Triển khai các văn bản tuyển sinh trung học phổ thông, phổ thông dân...

Xem nội dung chi tiết tại đây  Thông báo số 61/TB-THPTC ngày 04/4/2024 của trường THPT Chuyên Bắc Kạn Thông báo số 62/TB-THPTC ngày 04/4/2024...

Triển khai các thông báo đào tạo, bồi dưỡng

Xem nội dung chi tiết tại đây  tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga  tuyển sinh đi học tại Ba Lan  Học viện Nông nghiệp Việt...

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật...

Xem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 1056/TTLĐNN-TCLĐ ngày 26/12/2023 và Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ...