Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật...

Xem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 1056/TTLĐNN-TCLĐ ngày 26/12/2023 và Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ...