Thông báo

Thông báo kết quả xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các...

Xem nội dung chi tiết tại đây 2655-KQ XN Địa Linh,Ba Bể 2657-KQ XN Cẩm Giàng, Bạch Thông 2658-KQXN Thanh Thịnh, Chợ Mới 2659-KQXN Phường Xuất Hóa, TP...