Công Văn

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 4

Tải tài liệu tại đây Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số” trên địa bàn...

Tuyên truyền lộ trình dừng công nghệ sóng di động 2G

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tuyên truyền, quảng bá sáng tác biểu trưng (Logo) và Cuộc vận động sáng...

Xem nội dung chi tiết tại đây CV.1696.Cục tuyên huấn.TCCT CV.UBND huyện Trấn Yên

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Giai bao chi Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn...

Những lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan...

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây