Công Văn

ứng phó mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Xem nội dung chi tiết tại đây Một số tài liệu tham khảo đã được Ban Chỉ đạo xây dựng

Thực hiện đúng quy trình tiếp xúc với phóng viên và cung cấp thông...

Xem nội dung chi tiết tại đây  Hướng dẫn tiếp xúc phóng viên và cung cấp thông tin cho báo chí (gửi kèm)

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây Công điện số 47/CĐ-TTg

Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước,...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 1965/CV-TCTTKĐA