Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM

Không đăng ký, không xét và không công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 Văn bản số 7210/UBND-XVNV ngày 26/10/2023

BẠCH THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Theo lộ tình, huyện Bạch Thông sẽ về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025. Xác định đây là...

PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN...

Năm 2023, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới xã Lục Bình là địa phương về đích nông thôn mới. Hiện nay, cùng...

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN...

Ngày 14/11/2023, Ban CHQS huyện phối hợp với xã Cao Sơn tổ chức công tác dân vận giúp thôn Thôm Khoan chỉnh trang đường...

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG...

Sáng ngày 15/11/2023, đoàn công tác UBND huyện do ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có...

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA – XÃ HỘI HỖ TRỢ TIỀN GIÚP THÔN THÔM...

Ngày 10/11/2023, Chi bộ khối Văn hóa – Xã hội huyện đã trao số tiền 5 triệu đồng nhằm giúp đỡ thôn Thôm Khoan,...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIÁM SÁT THỰC HIỆN MỘT SỐ TIÊU CHÍ NÔNG...

Sáng ngày 26/10/2023, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC...

Chiều ngày 25/10/2023, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch...