Hoạt động Xã - Thị trấn

Thôn Nà Pái, xã Vi Hương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn...

Thiết thực kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013). Ngày 18/11/2013 thôn...

Xã Tân Tiến tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2013

Ngày 18/11/2013, Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân...

HĐND huyện giám sát tại 02 xã Cẩm Giàng và Lục Bình

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-KTXH, ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện. Trong 02 ngày...

Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc tại xã Cao Sơn và Vũ...

Ngày 30/10/2013, ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông có buổi làm việc tại 02 xã: Cao Sơn và Vũ...

Mùa quýt ở Quang Thuận

Bạch Thông phát triển cam, quýt tập trung tại 3 xã phía Nam gồm: Đôn Phong, Quang Thuận và Dương Phong. Với 460ha, Quang...

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Nà Cù

Ngày 15/11/2012, nhân dân thôn Nà Cù (xã Cẩm Giàng, Bạch Thông) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các đồng...