Hoạt động HĐND - UBND

PHIÊN HỌP THỨ HAI UBND HUYỆN

Chiều ngày 02/8/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thứ hai để thông qua Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX, nhiệm...

TẶNG QUÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày vì nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021),  ngày 02/8/2021 đồng chí Phạm...

CÁC BAN HĐND HUYỆN THẨM TRA BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP THỨ HAI HĐND...

Chiều ngày 30/7/2021, các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm...

TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 13 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW VỀ NÔNG...

Ngày 30/7/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW...

THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TẠI XÃ QUÂN...

Chiều ngày 29/7/2021, ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội đồng thẩm định các Dự án hỗ trợ...

HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Ngày 27/7/2021, Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện tổ chức họp, đóng góp ý kiến Kế hoạch xây dựng mô hình điểm...

HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NHỮNG...

Ngày 27/7/2021, ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác...

HỌP BTC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM THẢM HỌA DA CAM...

Ngày 28/7/2021, UBND huyện đã họp Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961...

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH KHẢO SÁT DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG...

Ngày 24/7/2021, Ban Dân Tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát dự án xây dựng tuyến đường Bắc Kạn – Ba Bể về...

LÃNH ĐẠO TỈNH, HUYỆN VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ PHỦ THÔNG VÀ DÂNG HƯƠNG...

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2021) sáng ngày 27/7/2021, các đồng chí Thường trực Tỉnh...