Giới thiệu

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HUYỆN BẠCH THÔNG

* Lịch sử hình thành Thời dựng nước, các Vua Hùng chia nước Văn Lang thành 15 bộ, Bạch Thông thuộc bộ Vũ Định. Thời kỳ...

Di tích lịch sử – Truyền thống cách mạng Nà Tu Bắc Kạn

Nà Tu là một di tích lịch sử cách mạng thuộc xă Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) nằm dọc bên Quốc lộ...

Tiềm năng, thế mạnh

Phát triển nông nghiệp hàng hóa Bạch Thông có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát...

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HUYỆN BẠCH THÔNG

* Lịch sử hình thành Thời dựng nước, các Vua Hùng chia nước Văn Lang thành 15 bộ, Bạch Thông thuộc bộ Vũ Định. Thời kỳ...

Vài nét khái quát về huyện Bạch Thông

Bạch Thông là một huyện miền núi nằm ở trung tâm của tỉnh Bắc Kạn, có Quốc lộ 3 chạy dọc theo với chiều...