Chuyển đổi số

ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong thời gian qua UBND huyện đã trang bị đầy đủ trang thiết bị, đường truyền mạng internet tốc độ cao cho Bộ phận...

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP

Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ và...

HIỆU QUẢ VIỆC “ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ – BÁN HÀNG TRÊN...

Trong thời gian qua nhờ chú trọng quảng bá sản phẩm thông qua việc “Áp dụng chương trình chuyển đổi số - bán hàng...

HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN

Chiều ngày 24/10/2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số...

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀM VIỆC TẠI QUANG THUẬN

Chiều 10/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã Quang Thuận nhằm thăm...

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023

https://youtu.be/4q7gVt4c4rE

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TUYÊN TRUYỀN, HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA...

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Sáng 06/10, đồng chí Nguyễn Đăng...

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2023

Nhằm hướng đến Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình “Tháng 10 - Tháng...

HỌP THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHỢ 4.0

Sáng 05/10/2023, UBND thị trấn Phủ Thông đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thống nhất triển khai thí...

THÔNG TIN CHUNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG...

 NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10 NĂM 2023 Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ...