Chính trị

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN BẠCH THÔNG LẦN THỨ...

Sáng ngày 17/6/2020, huyện Bạch Thông long trọng tổ chức Đại hội  đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ...

BẠCH THÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 6/2020

Ngày 02/6/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp UBND huyện lần thứ 45 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát...

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng 20/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW...