CẤP PHÉP KHAI THÁC MỎ CÁT NÀ MÈNG

Vừa qua, Công ty TNHH SHTB được cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Nà Mèng, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.

Theo đó, Công ty TNHH SHTB được cấp diện tích khu vực khai thác hơn 7,2 héc ta, mức sâu khai thác thấp nhất là 108,4 m. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là gần 85 m3 cát sỏi, trữ lượng khai thác là hơn 73 nghìn m3. Công suất khai thác 9.000 m3/năm, thời hạn khai thác mỏ là 10 năm kể từ ngày cấp phép, trong đó thời hạn xây dựng cơ bản mỏ là 1,5 năm. Theo quy định, thời gian cho phép khai thác từ 7 giờ sáng đến 17h hằng ngày, không được khai thác ban đêm, dừng khai thác trong mùa mưa lũ (tháng 7 và tháng 8). Công ty TNHH SDTB có trách nhiệm tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng giấy phép, tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất theo quy định./.

Đào Kiên