Cấp phát trên 15,4 tấn gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/4/2016, huyện Bạch Thông tổ chức tiếp nhận và cấp phát trên 15,4 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó trong đợt này huyện cấp trên 11,2 tấn gạo cho 188 em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại 05 xã vùng khó khăn của huyện là Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Đôn Phong và Mỹ Thanh. Mỗi em được hỗ trợ gạo ăn 03 tháng, mỗi tháng là 15 kg. Ngoài ra, 70 em học sinh trường THPT Phủ Thông cũng đã được hỗ trợ gạo 04 tháng với khối lượng là 4200 kg gạo. Sau khi tiếp nhận số gạo này các trường sẽ cấp phát đến tận tay gia đình học sinh, đảm bảo tiến hành cấp phát đúng đối tượng và thời gian quy định. Việc cấp phát gạo hỗ trợ các em học sinh nhằm tạo điều kiện cho các em không bị thiếu lương thực, vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập./.