Cấp phát gạo cho học sinh theo Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, huyện Bạch Thông đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36/QĐTTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đợt tiếp nhận này, huyện được cấp 5.640 kg gạo cho học sinh 2 tháng đầu kỳ I của năm học 2014 – 2015 và được phân bổ cho các trường trên địa bàn huyện gồm: Trường PTCS xã Sỹ Bình, PTCS xã Đôn Phong, Tiểu học xã Mỹ Thanh, PTCS xã Cao Sơn, PTCS xã Vũ Muộn. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, phòng Giáo dục và đào tạo huyện căn cứ danh sách để phân bổ gạo đến các trường học, tiếp đó các trường học sẽ có trách nhiệm phân bổ đến từng em học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ. Để việc phân bổ gạo đảm bảo chính xác, kịp thời đúng đối tượng, trước đó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hướng dẫn các trường học tổ chức rà soát, lập danh sách các em học sinh đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Trong đợt hỗ trợ này, huyện có 182 em học sinh được nhận gạo hỗ trợ; định mức hỗ trợ là 15kg gạo/học sinh/tháng. Qua đây, nhằm đảm bảo duy trì bữa ăn đều đặn của các em hằng ngày, từ đó để các em yên tâm sinh hoạt và học tập tại trường.