Cấp phát cây giống phục vụ trồng rừng năm 2016

Nhằm phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2016 đúng tiến độ, đảm bảo diện tích kế hoạch được giao, hiện nay huyện đang tổ chức cấp phát cây giống cho các hộ trồng rừng.

Năm 2016 toàn huyện được giao trồng 500 ha rừng, trong đó: Trồng rừng sản xuất: 330 ha; trồng cây phân tán: 130 ha; trồng lại rừng sau khai thác là: 40 ha. Đến nay tổng diện tích đã thiết kế, đăng ký là trên 590 ha đạt 118% chỉ tiêu giao, trong đó: Trồng rừng sản xuất trên 207 ha; đăng ký trồng cây phân tán trên 300 ha, trồng lại rừng sau khai thác là trên 82 ha. Hiện nay 100% diện tích thiết kế đã được người dân xử lý thực bì xong. Để đảm bảo trồng rừng đúng khung thời vụ, đảm bảo diện tích hiện nay Ban quản lý dự án trồng rừng huyện đang tiến hành cấp cây giống trồng rừng cho các hộ gia đình đăng ký trồng rừng, với tổng số cây là trên 989 nghìn cây giống các loại, trong đó: Mỡ là 400 nghìn cây, Keo gần 250 nghìn, Quế trên 246 nghìn cây, Xoan ta trên 48 nghìn cây, Lát hoa 43 trên nghìn cây, Trám trắng trên 6 nghìn cây. Nhìn chung chất lượng các loại cây giống được đánh giá khá tốt, cây to khỏe, đồng đều. Sau khi cấp cây giống huyện chỉ đạo người dân  thực hiện tốt việc bảo quản, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, toàn huyện phấn đấu hoàn thành trồng rừng trong tháng 6/2016./.