Cấp lợn giống móng cái thuần cho nhân dân

0

Thực hiện Đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần năm 2014, huyện Bạch Thông vừa tổ chức cấp lợn giống cho nhân dân các xã thực hiện đề án.

Được biết, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành cấp 369 con lợn giống móng cái thuần cho 283 hộ gia đình thuộc 11 xã trên địa bàn huyện. Tham gia thực hiện mô hình, các hộ mua giống lợn được hỗ trợ 2 triệu đồng/con, mỗi con có trọng lượng từ 15 đến 20kg và được tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi và các biện pháp phòng bệnh. Việc thực hiện đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần nhằm mục đích thay thế dần giống lợn pha tạp của địa phương, chủ động được nguồn giống tại chỗ, sạch bệnh phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.