Cấp giống mơ tại xã Mỹ Thanh.

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 xã Mỹ Thanh triển khai cho người dân đăng ký trồng 9,12ha cây mơ, với 40 hộ dân tham gia, với hơn 3000 cây giống đã được cấp.

 

Giống mơ được lấy từ Viện Nghiên cứu rau quả, đây là đơn vị đã nghiên cứu, lựa chọn những cây đầu dòng chất lượng nhất của giống mơ địa phương tiến hành theo phương pháp cấy ghép. Các hộ tham gia trồng cây mơ được nhà nước hỗ trợ 70% cây giống, 50% phân bón và được cán bộ chuyên môn tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Được biết năm 2018 trên địa bàn huyện có 4 xã được triển khai dự án đó là Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Đôn Phong, Hà Vị với diện tích lên tới 40 ha, với tổng kinh phí hỗ trợ là 500 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 356 triệu đồng và nhân dân đối ứng 144 triệu đồng./.