CAO SƠN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023

Ngày 10/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã chủ trì hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Cao Sơn năm 2023 với chủ đề: “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Toàn cảnh buổi đối thoại trực tiếp

Tại buổi đối thoại có 5 lượt phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề: Cơ chế, chính sách để thanh niên phát triển kinh tế, đào tạo nghề; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; thu nhập cho thanh niên… đây đều là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng và thiết thực của thanh niên. Trong buổi đối thoại Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Nam Việt đã thông tin, trao đổi, tư vấn xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên nắm bắt thông tin việc việc, thu nhập để thanh niên có hướng lựa chọn.

Việc tổ chức đối thoại có ý nghĩa quan trọng, nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp với những cách làm sáng tạo, hiệu quả có thêm ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình./.

Đào Kiên