CAO SƠN NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực người dân đến nay xã Cao Sơn hoàn thành 07/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 Hệ thống kênh mương nội đồng được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cao Sơn đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân. Đến nay, diện mạo các thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế… được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh. An ninh chính trị ngày càng được củng cố, cảnh quan môi trường nông thôn dần được cải thiện, người dân trong thôn luôn đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Qua đánh giá, hiện nay xã hoàn thành 7/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Bưu điện; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; An ninh trật tự xã hội; Y tế. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Trước hết, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý của xã luôn bám sát chủ trương, định hướng của cấp trên để chỉ đạo Ban phát triển các thôn triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tất cả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã đều được giao chỉ tiêu trong các Nghị quyết hàng năm của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của xã. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là giám sát các công trình đang trong quá trình xây dựng để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai tuyên truyền lồng ghép thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, người dân nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc Xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án xây dựng nông thôn mới của xã và của các thôn, đồng thời đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Ông Bàn hữu Dần thôn Nà Cáy cho biết: “trước kia khi chưa có chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới người dân còn gặp rất nhiều khó khăn như: các tuyến đường làng, ngõ xóm lầy lội vào mùa mưa, các kênh mương thủy lợi, không đủ nước tưới tiêu khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây từ khi được Đảng, Nhà nước triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay cuộc sống của người dân đã được cải thiện đường lãng, ngõ xóm được sạch đẹp và khấm khá lên rất nhiều”

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Sơn đạt trên 6,1 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp trên 4,2 tỷ – ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án, tín dụng, đầu tư của doanh nghiệp, đóng góp của người dân là trên 1,8 tỷ đồng.

Đồng chí Dương Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết thêm: “Để đạt được 7/19 tiêu là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng Nông thôn mới, xã cũng còn gặp nhiều khó khăn như: nhu cầu nguồn lực đầu tư khá lớn, vốn phân bổ ngân sách hàng năm của nhà nước còn hạn hẹp, việc huy động sức dân…Thời gian tiếp theo, tranh thủ sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ bà con nhân dân để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2019 và những năm tiếp theo”

Mặc dù con đường phía trước còn gian nan, vẫn còn 12 tiêu trí nữa mới đạt chuẩn NTM nhưng tin tưởng rằng, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng long, chung sức của người dân, xã Cao Sơn sẽ hoàn thành các tiêu chí chuẩn Nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.