Cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong năm 2015

0

Theo số liệu thống kê thời điểm 01/10/2013, tổng đàn trâu toàn huyện có 4.256 con, đàn bò 727 con, đàn lợn 26.897 con, đàn gia cầm 182.839 con. Đến thời điểm 01/10/2014 tổng đàn trâu toàn huyện có 4.379 con, đàn bò 797 con, đàn lợn 27.347 con, đàn gia cầm 197.487. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2013 đàn trâu tăng 114 con, đàn bò tăng 72 con, đàn lợn tăng 450 con, đàn gia cầm tăng 14.648 con.

Trong năm 2014, đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi trên địa bàn toàn huyện phát triển bình thường, không xảy ra dịch bệnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng, trại cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, chính vì vậy đàn gia súc, gia cầm vật nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định và gia tăng về số lượng. Với đặc thù là huyện miền núi, với trên 90% người dân làm nông nghiệp và chăn nuôi. Do vậy để tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, phát huy được những lợi thế tại chỗ của địa phương như địa hình miền núi, có nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp dồi dào, lực lượng lao động tại chỗ, thiết nghĩ, trong năm 2015 cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển chăn nuôi trên địa bàn toàn huyện, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh để đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi phát triển ổn định và khỏe mạnh.