CẦN CHÚ Ý PHÒNG BỆNH TRÊN CÂY DONG RIỀNG

Giai đoạn này trên cây dong riềng của huyện Bạch Thông có nguy cơ mắc bệnh cháy lá, bệnh thối thân, do thời tiết mưa, nắng thất thường. Do đó người trồng cần cẩn trọng, chăm sóc để phòng ngừa bệnh hại cây.

Cây dong riềng của huyện Bạch Thông có nguy cơ mắc bệnh cháy lá, bệnh thối thân, do thời tiết mưa, nắng thất thường.

Diện tích cây dong riềng hiện có của huyện là hơn 51ha. So với kế hoạch giao vượt hơn 1ha. Hiện nay cây đang ở giai đoạn phát triển thân lá, củ. Ngành nông nghiệp dự báo thời tiết như hiện nay có thể xuất hiện bệnh cháy lá, thối thân, sâu ăn lá, bọ nẹt… gây hại nhẹ rải rác. Do vậy biện pháp phòng trừ là dọn sạch cỏ dại, cắt bỏ lá già, lá bị bệnh để gốc thông thoáng, hạn chế bệnh lây lan. Đối với bệnh thối thân cần nhổ bỏ và tiêu hủy  cây bệnh kịp thời, rắc vôi vào đất tại chỗ đã nhổ bỏ cây, phun thuốc theo khuyến cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Bên cạnh đó người dân cần bón thúc lần hai với những diện tích cây trông muộn để cây sinh trưởng tốt, kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ./.

Đào Kiên