Cẩm Giàng: xuất hiện tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép

     Ngày 08/8/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bạch Thông đã đi kiểm tra việc khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Quân Bình và Cẩm Giàng theo ý kiến phản ảnh của người dân.

 Khu vực người dân khai thác cát, sỏi trái phép

     Qua kiểm tra tại địa bàn thôn Nà Pò, xã Quân Bình cho thấy: mặc dù không phát hiện việc khai thác cát, sỏi nhưng có dấu hiệu người dân dùng máy xúc đào bới thăm dò khai thác cát, sỏi ven suối. Tại xã Cẩm Giàng phát hiện 02 hộ dân tại thôn Nà Pục và Nà Xỏm, có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực đất trồng lúa và dưới lòng suối với mục đích làm vật liệu xây dựng nhà ở. Khối lượng cát, sỏi còn lại tại hiện trường khoảng 13 m3.

     Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã lập biên bản, đề nghị UBND xã Cẩm Giàng có văn bản yêu cầu các hộ chấm dứt việc khai thác cát trái phép và hoàn thổ để đảm bảo đất canh tác theo quy định. Đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát không để tình trạng người dân khai thác cát, sỏi trái phép làm ảnh hưởng đến dòng chảy cũng như ảnh hưởng đến việc canh tác nông nghiệp của người dân./.