CẨM GIÀNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ GIÚP KHƠI DẬY SỨC MẠNH TOÀN DÂN

Thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội của người được cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng xác định là “chìa khóa” giúp xã thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Nà Tu là một trong những thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao của xã Cẩm Giàng, với 17/119 hộ thuộc diện hộ nghèo. Hơn 200 triệu đồng là số tiền xã Cẩm Giàng dự kiến dành cho thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo từ 11% năm 2021 xuống 6% vào cuối năm 2022. Nguồn kinh phí này không đầu tư dàn trải mà rà soát những hộ có khả năng thoát nghèo, có điều kiện và có nhu cầu để hỗ trợ phát triển sản xuất. Theo đó, 30 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn nái bản địa, thôn Nà Tu có 04 hộ nằm trong danh sách dự kiến. Chủ trương trên của xã được lãnh đạo thôn Nà Tu thông báo rộng rãi đến bà con trong thôn từ đầu năm, đặc biệt là những hộ nghèo nằm trong diện được thụ hưởng. Quá trình rà soát, đánh giá lựa chọn những hộ có đủ điều kiện, có khát vọng vươn lên thoát nghèo thực hiện một cách công khai, dân chủ. Góp phần đưa xã Cẩm Giàng về đích nông thôn mới vào năm 2017, người dân trong thôn Nà Tu đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và đóng góp công sức, kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ làm đường giao thông, xây dựng kênh mương đến nhà văn hóa thôn người dân đều đồng tình ủng hộ và đóng góp. Trao đổi với chúng tôi anh Triệu Văn Nam -Trưởng thôn Nà Tu cho biết. “Muốn khơi dậy sức mạnh của người dân thì phải làm cho dân tin tưởng, ủng hộ. Mọi hoạt động của thôn, nhất là trong xây dựng các công trình chung cần phải bàn bạc dân chủ, phải minh bạch, công khai để dân biết, dân đóng góp ý kiến. Mỗi khi có chủ trương, chính sách mới của cấp trên, là thôn sẽ họp dân hoặc thông báo trên bảng tin, trên nhóm Zalo để bà con nắm bắt cùng thực hiện. Dân chủ ở cơ sở được bảo đảm sẽ là nền tảng cố kết cộng đồng và phát huy sức mạnh nội lực trong Nhân dân”.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai giúp người dân xã Cẩm Giàng dễ dàng tìm hiểu.

 Là xã thuần nông, những năm gần đây Cẩm Giàng đã bứt phá vươn lên, đời sống Nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đẹp, khang trang. Năm 2017, Cẩm Giàng đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang nỗ lực phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Mấu chốt của sự phát triển đó chính là cấp uỷ, chính quyền coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để kết hợp giữ nguồn lực đầu tư của Nhà nước với công sức của người dân. Các chủ trương, chính sách của cấp trên hay của địa phương đều được thông tin công khai, minh bạch đến tận người dân qua hệ thống truyền thanh và qua các cuộc họp dân và các ứng dụng mạng xã hội. Ở các cuộc họp dân để truyền đạt các chủ trương lớn hoặc giải quyết những vướng mắc, trở ngại người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng tham gia để lắng nghe dân nói, hiểu dân mong muốn điều gì để trao đổi dân chủ và có giải pháp giải quyết. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc các vấn đề của dân như liên quan đến khai thác rừng trồng được công khai, minh bạch thông tin. Anh Trần Văn Kiêm, người dân xã Cẩm Giàng chia sẻ. “ Mọi việc trong thôn và của xã người dân đều được bàn bạc và quyết định, từ lựa chọn xây dựng các công trình cộng đồng đến các chính sách chung của địa phương. Điều này giúp bà con trong thôn luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của địa phương, cùng nhau đoàn kết xây dựng Cẩm Giàng ngày một phát triển.”

Từ đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, góp ý xây dựng hương ước, quy ước của thôn, đến hoạt động thu, chi các nguồn phí, lệ phí, các nguồn quỹ vận động Nhân dân trong các lĩnh vực đều được công khai, minh bạch, người dân được bàn và tự quyết định trên tinh thần dân chủ, xây dựng. ông  Vũ Văn Thành- Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng cho biết. “ Năm 2022, Cẩm Giàng phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng vượt khó của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã xác định cần huy động công sức đóng góp của Nhân dân. “Chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong dân chính là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở mà quan trọng là phải công khai, minh bạch trong hoạt động.”

Với sự tin tưởng, đoàn kết và ủng hộ của Nhân dân, trong thời gian tới xã Cẩm Giàng sẽ có thêm sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Ngọc Diệp