Cẩm Giàng – Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

0

Sáng ngày 10/6/2014, Hội CCB xã Cẩm Giàng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2009 – 2014. Dự hội nghi có ông Vũ Thế Chì – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh, ông Phạm Văn Bình, Chủ tich Hội CCB huyện, lãnh đại Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã.
Trong 5 năm qua, phong trào Cựu chiến binh gương mẫu đã được Hội CCB xã Cẩm Giàng triển khai sâu rộng, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Theo đó, hàng năm Hội CCB xã phát động 4 đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện các công trình, phần việc cụ thể tới 100% hội viên. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Hội CCB xã Cẩm Giàng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc chỉ đạo các chi hội đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ đi đôi với tăng cường hoạt động nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tham gia xây dựng Nông thôn mới. Từ đó vừa góp phần tăng nguồn kinh phí hoạt động cho Hội, vừa động viên cán bộ, hội viên nỗ lực thi đua vượt khó, phát huy và thể hiện bản chất tốt đẹp của người lính trên các lĩnh vực công tác và đời sống, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm giao nhiều trọng trách. Hiện toàn hội có 142 hội viên  trong đó có cấp ủy có 3 đồng chí, 01 đ/c giữ chức danh Bí thư, 01đ/c giữ chức chủ tịch UBND, 09 đ/c là đại biểu HĐND, 07 đ/c là Trưởng các ban, ngành đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng phân tích những nguyên nhân hạn chế, bài học rút ra sau 5 năm thực hiện phong trào; đồng thời, thống nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào CCB gương mẫu thời gian tới. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Cẩm Giàng đã khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào CCB gương mẫu 5 năm qua. Hội CCB xã khen thưởng cho 01 cá nhân và 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2009 – 2014. Đây là hội nghị được Hội CCB huyện chỉ đạo làm điểm trên địa bàn huyện. Hội nghị đã được Hội CCB huyện và cơ sở đánh giá cao cả về công tác chuẩn bị và tổ chức sẽ giúp Hội CCB các cơ sở trong huyện có thêm kinh nghiệm tốt để triển khai thành công hoạt động này ở địa phương mình trong thời gian tới.