Cẩm Giàng đẩy mạnh phát triển các mô hình cho thu nhập cao

0

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng đã tập trung chỉ đạo nhân dân vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả.

Cụ thể như mô hinh nuôi ong, mô hình sản xuất rau màu, trồng mía từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân, được biết, năm 2011 bình quân thu nhập đầu người trên đại bàn đạt 8 triệu đồng/năm – thì đến năm 2013 đã tăng lên 15 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%, hộ cận nghèo còn 3,32 %. Trong năm 2014, xã tiếp tục thực hiện mô hình trình diễn chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất ruộng một vụ như cây cam, quýt, cây bưởi diễn, cây ổi; mô hình cải tạo vườn tạp; mô hình cơ khí hóa nông thôn, mô hinh luân canh 3 vụ: lúa – lúa – ngô đông. Nhằm góp phần nâng cao thu nhập giúp người dân ổn định của sống và làm giàu chính đáng.