CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC XÃ, THỊ TRẤN

0

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính có nhiều giao dịch hành chính trực tiếp, sát với người dân nhất. Do vậy, công tác cải cách hành chính tại cơ sở được các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện, với các giải pháp trọng tâm xuyên suốt.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại xã Vi Hương được quan tâm thực hiện. Trong các nội dung về cải cách hành chính được tổ chức thực hiện, xã đã tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất cần phải thực hiện thường xuyên liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, xã đã bố trí phòng làm việc và bố trí cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo quy định. Niêm yết, công khai thủ tục hành chính, lập sổ theo dõi và các loại phiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Vi Hương

Chị Nông Thị Thư – Thôn Địa Cát, xã Vi Hương cho biết: “Bản thân tôi cũng hay ra bộ phận một cửa của xã thực hiện các thủ tục hành chính. Khi đến đây tôi rất hài lòng bởi sự phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ công chức tại đây. Có những giấy từ hoặc vấn đề gì vướng mắc đều được cán bộ, công chức ở đây hướng dẫn thực hiện, hoặc hẹn lịch đến giải quyết…nên rất thuận lợi, nhanh chóng”.

 Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND thị trấn Phủ Thông người dân đến đây không chỉ hài lòng về thái độ đón tiếp tận tình, trách nhiệm của nhân viên bộ phận một cửa, mà hài lòng khi chính quyền địa phương áp dụng việc tiếp nhận và trả kết quả trong các ngày làm việc của tất cả các loại thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch UBND thị trấn Phủ Thông cho biết: “Là trung tâm của huyện, trong thời gian qua thị trấn Phủ Thông đã quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt tại bộ phận một cửa đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Ngoài tiếp nhận giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân địa phương, thị trấn cũng đã tiếp nhận, giải quyết nhiều hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn. Các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân”.

 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa thị trấn Phủ Thông

 Để phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, các xã, thị trấn trong huyện đều quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đến nay, mạng lưới viễn thông của huyện đã kết nối thông suốt, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp. Các xã, thị trấn quan tâm cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, tạo thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch tại cơ quan nhà nước. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, chỉ số hài lòng của người dân tăng hằng năm. Theo Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2022, toàn huyện có 01 đơn vị xếp loại xuất sắc; 11 đơn vị xếp loại tốt; 02 đơn vị xếp loại khá. Theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính, năm 2022 huyện Bạch Thông dẫn đầu toàn tỉnh với 88,21 điểm./.

Thanh Tuyền