CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

Nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới 2020- 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông tích cực triển khai các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo các trường hoàn thành công tác biên chế lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò bước vào năm học mới.

             Phụ huynh và giáo viên trường Tiểu học xã Đôn Phong tổ chức quét dọn khuôn viên trường học

Năm học 2020- 2021 huyện Bạch Thông có khoảng 6.000 học sinh ở cả 3 cấp học. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều địa phương nhưng để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch khung thời gian theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tiến hành rà soát, tiếp nhận hồ sơ theo kế hoạch, các nhà trường cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương bổ xung, sửa chữa cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, tài liệu, trang thiết bị, thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong dịp hè. Bên cạnh đó các nhà trường phối hợp với các bậc phụ huynh quét dọn, chỉnh trang khuôn viên trường lớp học.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học 2020 – 2021, ngành Giáo dục huyện xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Đào Kiên